www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

Regulering af råger i den gamle have

Email Udskriv PDF

Kære alle.

Der har igennem et stykke tid været udfordringer med råger i den gamle have, hvor specielt de grunde der ligger op til den gamle have har været generet af disse kræ.

Grundejerforeningen har fået tilladelse til regulering af rågerne i år, dette vil ske med hjælp fra Gjellerup Jagtforening fra dags dato og frem til og med d.15.marts..

Der foregår i forbindelse med reguleringen en "skræmmekampagne" fra de omkringliggende beboeres side, hvor de vil gå rundt i haven flere gange dagligt med et klaptræ. Dette er jvf. gældende lovgivning en forudsætning for at få lov til at regulere rågerne.

Vi fra bestyrelsen håber på opbakning til projektet - kontakt Ole på tlf. 20895906 hvis du ønsker at hjælpe med skræmmekampagnen.

 

På bestyrelsens vegne,

Jacob Brønd, formand.

Senest opdateret: Søndag, 26. februar 2017 21:58
 

Generalforsamling 2017

Email Udskriv PDF

Kære medlemmer af grundejerforeningen.

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes søndag den 19. marts 2017 kl. 14.00 i Hammerum Hallen.
Grundejerforeningen er traditionen tro vært ved kaffe og kage.
Af hensyn til bestilling er tilmeldingsfristen senest den 15. marts 2017 – dette ved henvendelse til formanden på mail eller telefon.
Fuldmagt til anvendelse på generalforsamlingen kan hentes her:


http://www.gf-gjellerup.dk/images/PDF_Filer/fuldmagt%20ved%20generalforsamling.pdf

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.
Regnskabet vil være tilgængeligt på grundejerforeningens hjemmeside: gf-gjellerup.dk

4. Rettidige indkomne forslag.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag ligger til gennemsyn hos formanden og vil
blive sendt pr. mail til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen stiller forslag om kontingentforhøjelse til 1.200 kr/årligt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

• Rie Meltzer Hansen: – på valg, modtager genvalg.
• Henning Christiansen – på valg, modtager genvalg.
• Lars Jørgensen– på valg, modtager genvalg.
• Susanne Rokkjær Nilsson – ikke på valg.
• Jacob Brønd – ikke på valg.
• Suppleanter: Torben Olsen og Niels Moesgaard, begge modtager forventeligt genvalg.

7. Valg af revisor og -suppleant
• Henning Jager og Søren Christensen – begge modtager genvalg.

8. Evt.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne,
Jacob Brønd (formand)
Nørre Lindbjerg 18
Tlf: 20 64 90 44
Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Senest opdateret: Søndag, 26. februar 2017 22:10
 

Forsiden

Email Udskriv PDF

skiltVelkommen til grundejerforeningens hjemmeside

Siden er oprettet for at give grundejerforeningens bestyrelse et forum til orientering og kommunikation med medlemmerne. Informationerne på denne side vil løbende blive opdateret med nye tiltag, referater og information af almen interesse.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningens bestyrelse


Skift af mail adresse

Hvis du skifter din mail adresse vil du ikke længere modtage mails fra grundejerforeningen. Derfor er det VIGTIGT at du oplyser din nye mail adresse til Webmaster Torben Olsen. Benyt evt. kontakt formularen på denne side og angiv: Navn, Adresse, Gammel mail og Ny mail.
Med venlig hilsen
Torben Olsen
Senest opdateret: Onsdag, 22. februar 2017 21:04