www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

Email Udskriv PDF

Kære alle,

Der indkaldes hermed til generalforsamling i grundejerforeningen søndag den 6. marts kl. 10.
Yderligere information nedenfor - eller her:  Indkaldelse til generalforsamling

Tilmelding til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  senest den 26. februar.

Herning d. 02.02.2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Den ordinære generalforsamling holdes søndag den 6. marts 2016 kl. 10.00 i Hammerum Hallen.

 

Grundejerforeningen er som sædvanlig vært ved morgenkaffe og rundstykker.

 

Af hensyn til indkøb og bestilling er tilmeldingsfristen senest den 26. februar 2016 – ved benyttelse af vedhæftede tilmeldingskupon eller tilmelding på mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .

 

Dagsorden:

 1.Valg af dirigent

 2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år

 3.Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer
(
Regnskabet vil være tilgængeligt på grundejerforeningens hjemmeside www.gf-gjellerup.dk)

 4.Rettidige indkomne forslag
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dagefør Generalforsamlingen. Indkomne forslag ligger til gennemsyn hos formanden, og vil blive sendt pr. email til medlemmerne senest 7 dage før Generalforsamlingen.

 5.Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 - Susanne Nilsson – på valg (modtager genvalg)
 - Søren Juul Baunsgaard – på valg (modtager ikke genvalg)
 - Henning Christiansen – ikke på valg
 - Rie Meltzer Hansen – ikke på valg
 - Lars Jørgensen – ikke på valg

Suppleanter: Børge Rosenquist (1. suppleant) og Niels Moesgaard (2. suppleant)

7.Valg af revisorer og -suppleant
Søren Christensen og Henning Jager
Revisorsuppleant: Vakant

8.Evt.

 

På bestyrelsens vegne

Søren Juul Baunsgaard (formand)
Nørre Lindbjerg 15, tlf. 2854 7502
E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Senest opdateret: Lørdag, 19. marts 2016 13:47