www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Generalforsamling 2019

Email Udskriv PDF

HUSK det er nu på lørdag vi afholder generalforsamlingen!

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg.
Den ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 9. marts 2019 kl. 11.30, i børnehaven Lindbjerg, Nørretorp 138.

Grundejerforeningen er vært ved en let frokost.
Af hensyn til bestilling af mad, er tilmeldingsfristen senest mandag d. 4. marts 2019 klokken 1200 – dette ved henvendelse til formanden på mail eller telefon.

Som det fremgår af dagsordenen, er der tre bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf to modtager genvalg. Der er således mulighed for at komme ind i bestyrelsen og være med til at drifte og vedligeholde vores område i grundejerforeningen.
Det er ikke et tungt eller svært arbejde, og der er 4-6 bestyrelsesmøder årligt, af 1-2 timers varighed.
Begge suppleanter til bestyrelsen er ligeledes på valg, den ene modtager ikke genvalg, den anden gør forventeligt. Har du derfor en spirende suppleant i maven, så meld dig gerne på banen.
Den nye bestyrelses sammensætning fastlægges først på det efterfølgende bestyrelsesmøde, og der er ikke forventning om at et nyt bestyrelsesmedlem starter som formand/næstformand eller kasserer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.
Regnskabet vil være tilgængeligt på grundejerforeningens hjemmeside: gf-gjellerup.dk

4. Rettidige indkomne forslag.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag ligger til gennemsyn hos formanden og vil blive sendt pr. mail til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen stiller forslag om fastholdelse af det nuværende kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

•       Rie Meltzer Hansen: – på valg, modtager genvalg.
•       Henning Christiansen – på valg, modtager ikke genvalg.
•       Lars Jørgensen– på valg, modtager genvalg.
•       Susanne Fruergaard – ikke på valg.
•       Jacob Brønd – ikke på valg.
•       Suppleanter: Torben Olsen og Niels Moesgaard. Begge er på valg, Torben modtager ikke genvalg, Niels modtager forventeligt genvalg.

7. Valg af revisor og -suppleant
Revisor:
•       Henning Jager og Søren Christensen – begge modtager genvalg.
Revisorsuppleant:
•       Ingen pt. - kandidater modtages gerne.

8. Evt.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne,
Jacob Brønd (formand)
Nørre Lindbjerg 18
Tlf: 20 64 90 44
Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Senest opdateret: Lørdag, 09. marts 2019 14:14