Orientering om generalforsamling

Onsdag, 03. marts 2021 16:15 Lars Jørgensen
Udskriv

 

Kære Alle

Vi afholder den årlige general forsamling tirsdag d. 17 August kl. 19,00 i Hammerum-Gjellerup Hall´n

 

Orientering om ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg.

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.

Regnskabet er tilgængeligt på grundejerforeningens hjemmeside: gf-gjellerup.dk

 

4. Rettidige indkomne forslag.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Indkomne forslag ligger til gennemsyn hos formanden og vil blive sendt pr. mail til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen stiller forslag om kontingent forøgelse til 1.300kr fremadrettet og i kraft træden til 2022.

Dette på baggrund af forøgede vedligeholdelses omkostninger af grønne områder

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

 

Rie Meltzer Hansen: – på valg, men modtager gerne genvalg.

Lars Jørgensen – på valg, men modtager gerne genvalg.

Michael Stentz – på valg, men modtager gerne genvalg.

Susanne Fruergaard – ikke på valg.

Ole Slumstrup - ikke på valg.

Suppleant - Jens Østergaard, Sønder Lindbjerg 1 stiller op

Suppleant - Niels Moesgaard

 

7. Valg af revisor og -suppleant

Revisor:

Henning Jager - modtager ikke genvalg

Søren Christensen

Revisorsuppleant:

Henning Christiansen

 

8. Evt.

 

På bestyrelsens vegne

 

Lars Jørgensen (formand)

Østertorp 48

Tlf: 26 16 25 44

Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Senest opdateret: Mandag, 13. september 2021 18:21