Orientering om generalforsamling

Onsdag, 03. marts 2021 16:15 Lars Jørgensen
Udskriv

 

Kære Alle

Vi er nu kommet ind i Marts 2021. Det betyder normalt at vi afholder generalforsamling i vores grundejerforening.

Men der hærger desværre fortsat en Corona pandemi over Danmark, og tilsat et forsamlingsloft på 5 personer, så umuliggør det en afholdelse af generalforsamling indtil videre.

 

Så derfor er dette en orientering om den ordinære generalforsamling.

Når forsamlingsloftet bliver ændret vil vi indkalde til generalforsamlingen minimum 3 uger i forvejen

Vi er desværre i samme situation som sidste år mht. kontingent fastsættelse, dette gjorde at vi ikke fik den planlagte kontingentforhøjelse på 200,- kr. igennem for 2020, hvilket gør at foreningens økonomi er betragtelig udfordret.

Da vi ikke kan gennemføre kontingent fastsættelse uden om generalforsamlingen, bliver vi nødt til at reducere vores udgifter indtil der bliver truffet en beslutning omkring dette på generalforsamlingen.

Vi vil uddele girokort ultimo Marts / Primo April på 1.100kr. per husstand., og gør her venligst opmærksom på at der sandsynligvis vil komme en yderlig opkrævning på kr. 200,- efter afholdelsen af generalforsamlingen.

Orientering om ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg.

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.

Regnskabet vil være tilgængeligt i løbet af uge 10 på grundejerforeningens hjemmeside: gf-gjellerup.dk

 

4. Rettidige indkomne forslag.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Indkomne forslag ligger til gennemsyn hos formanden og vil blive sendt pr. mail til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen stiller forslag om kontingent forøgelse til 1.300kr.

Dette på baggrund af forøgede vedligeholdelses omkostninger af grønne områder

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

 

Rie Meltzer Hansen: – på valg, men modtager gerne genvalg.

Lars Jørgensen – på valg, men modtager gerne genvalg.

Michael Stentz – på valg, men modtager gerne genvalg.

Susanne Fruergaard – ikke på valg.

Ole Slumstrup - ikke på valg.

Suppleant - Jens Østergaard, Sønder Lindbjerg 1 stiller op

Suppleant - Niels Moesgaard

 

7. Valg af revisor og -suppleant

Revisor:

Henning Jager - modtager ikke genvalg

Søren Christensen

Revisorsuppleant:

Henning Christiansen

 

8. Evt.

 

På bestyrelsens vegne

 

Lars Jørgensen (formand)

Østertorp 48

Tlf: 26 16 25 44

Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Senest opdateret: Søndag, 14. marts 2021 11:37