www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

2020 Årsberetning

Email Udskriv PDF

Bestyrelse Beretning

Generalforsamling d. 17 august 2020

Efter endnu en forsinkelse ligesom i sidste år på 5 måneder lykkedes det os i dag endeligt at afholde vores generalforsamling.

En forsinkelse ingen har kunnet forudse.

Det altoverskyggende tema indtil videre i 2021 har igen været covid 19..

Vi skal i dag forsøge at tænke tilbage på et 2020 og reflektere over de valg som blev truffet der i vores grundejerforening.

Der er et område der overskygger alt andet i vores grundejerforening – og det er fællesarealerne og pasningen af dem. Sådan har det historisk været og 2020 har ikke været en undtagelse.

Vi ville i bestyrelsen gerne have plejet områderne endnu mere, men da vi ikke kunne få en kontingent forhøjelse igennem i 2020 da generalforsamlingen også da blev flyttet til August, så har vi fortsat med at pleje området 18 gange om året mod tidligere 26 gange.

2020 har også været året med bekymring omkring trafik igennem sdr. lindbjerg og østertorp, da den nye skole er taget i brug. Vi har i bestyrelsen haft flere kontakter til kommunen omkring emnet og vi fik sørme sat flere skilte op omkring gennemkørsel forbud fra Nørretorp og ned. Der har altid været skilte den modsatte vej!

Vi havde en aftale med kommunen om at, de ville komme ud og observere et par efterårs morgener for at se om der skulle gøres noget ekstra med gennemkørsel og fart, men Pga. corona har skolen vel ikke været med fuldt elevtal i efteråret 2020 – så det ville ikke have vist et korrekt billede, og derfor er det blevet udsat.

Der skulle have været truffet valg omkring 2021 idag, men der har vi i bestyrelsen været nødtvunget til at træffe valgene for os alle. Vi kunne tilbage i starten af april ikke se hvornår en mulig generalforsamling kunne holdes og derfor valgte vi at bibeholde kontingentet for 2021 på samme niveau som 2020.

Vi havde pligt til at få opkrævet kontingent inden regningerne begyndte at komme ind.

Vi har som i ved skåret ned på vedligehold af områderne, for at ramme et budget vi kunne stå inde for.

Velkommen til området til Annemarie og Leif der flytter ind i Østertorp 76 inden længe..

Også velkommen til alle de øvrige nye i vores område

Jeg håber at alle i nye vil bidrage med ros og ris, og vil have en interesse i områdets udseende.

Personligt syntes jeg vi skal gøre endnu mere for at holde vores områder præsentable og flotte.

Det vil hjælpe de familier der vil fraflytte, men sandelig også gøre vores område endnu mere attraktivt for nye familier – det betyder så meget at, området ser flot ud og at der findes en frivillige bestyrelse der fungerer og sørger for alt det praktiske.

Derfor vil jeg gerne sige tusind tak til den samlede bestyrelse for jeres ildhu og gode samarbejde det seneste år. Det har været spændende, hyggeligt og dejligt udfordrende at arbejde sammen med jer.

OG hvis det skulle lykkedes mig at få et par år mere, så tager jeg gerne dem med sammen med jer.