www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

2010 Årsberetning

Email Udskriv PDF

Formandens årsberetning 2010.
Årsberetning 2010

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningen hørende ejendomme, samt at forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanen nævnte fælles friarealer, parkeringspladser, private veje og stier samt andre fælles anlæg, efterhånden som disse arealer færdiggøres.

Vedligeholdelse af veje og grønne områder

Vi har brugt mange ressourcer på de grønne områder, men det er også et væsentligt element i hel-
heds indtrykket af vores villaområde.

Vi holder en høj standard på vedligeholdelsen af de grønne områder, og det ønsker vi som udgangs-punkt at fortsætte med.
Vi har fået renoveret og ryddet de 3 skovområder – så de fremtræder pæne, imødekommende og velplejede, og har de bedste muligheder for vækst og for at gøre vores område så naturskønt som muligt.
Det har været dyrt, men nødvendigt hvis vi ønsker skovområderne skal fremstå velplejede og som
et aktiv for området.

Den gl. have er også blevet forskønnet, og træerne er blevet topbeskåret – så dette areal også fremtræder velplejet og vedligeholdt, og har de bedste mulige vækstbetingelser.

AFFALD
Vi har stadig problemer med henkastning af affald i vores område.
Vi bruger rigtig mange penge på vedligeholdelsen af områderne, og så er det uacceptabelt der smides affald af vores egne grundejere, hvor det findes nemmest at komme af med.

Vi har sat skilte op, hvis nogle skulle være i tvivl om det er i orden at smide affald i området.
Vi har containere flere gange årligt, til at afhjælpe problemet i de største haveaffaldsperioder – men holdningen til det almindelige ugentlige affald skál forbedre, og det har vi alle sammen en interesse i at medvirke til.

SKRALDEBILER
Vi har haft mange klager omkring skraldebilernes ødelæggelser af vores område. Der har været indtil flere samtaler med Herning Kommune og Miljø-Team om skraldebilernes færdsel og manglende respekt for området.
Det var især et problem ved gennemkørslen Østertorp (9) – Sdr Lindbjerg (66), hvor der nu er lavet en afspærring.
Yderligere status v/Erik.

KLOAKKER
Kloakker synker nogle steder – både på hovedvejene i området (kommunens ansvar), og på stikvejene (grundejerforeningens ansvar).
Yderligere status v/Erik.

NY BUSRUTE
Busrute gennem Gjellerup (Vestertorp > Nørretorp > Nørre Lindbjerg) er kommet på sommer busplanen.
Yderligere status v/Erik.

Fyrværkeri
Igen i år har fyrværkeri-arrangementet været en succes, og rigtig mange beboere mødte op for at se på, og ønske hinanden godt nytår – en rigtig god tradition.
Champagne og slik er også blevet en fast menu – og igen i år kunne der meldes udsolgt på alle hylder.
Jeg synes i år vi fik et ekstraordinært flot fyrværkeri 

Hjemmeside
Vi arbejder fortsat på at udbygge og forbedre hjemmesiden. Bestyrelsen benytter den alt det vi kan, og flest mulige oplysninger vil blive tilgængelig på hjemmesiden – ligesom en række informationer vil blive publiceret via hjemmesiden.

Økonomi
Vi har fået en ny kasserer i Grundejerforeningen.
I denne forbindelse har vi revurderet forretningsgangen for betalinger, bankoverførsler etc. som led i den løbende drift.
Det har resulteret i vi har skiftet bank, fra Nordea til Vestjysk Bank – hvor vi har fået bedre vilkår, og et bedre flow i økonomien omkring overførsler og betalinger.
Der er dog endnu nogle uhensigtsmæssigheder, der konflikter mellem daglige praksis og administration, og grundejerforeningens vedtægter – mere herom senere, idet bestyrelsen har indgivet forslag til løsning til behandling senere på generalforsamlingen.

Generelt
I alt har det være et roligt år i grundejerforeningen

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for det behagelige samarbejde, og det arbejde de har udført i løbet af året.
Der har været en god fordeling af opgaverne, og alle har udvist både flid og interesse for det arbejde der skal gøres og udføres for at vores forening kan fungere bedst muligt.

Herning d. 20. marts 2010

Bestyrelsen

Palle Jensen-Vinstrup Anne Lægaard Bindslev Henning Christensen
(formand) (næstformand) (kasserer)

Erik Dinesen Susanne R. Nilsson
(vej- og områdeansvarlig) (sekretær)

 

Senest opdateret: Fredag, 28. september 2012 19:14