www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

2009 Årsberetning

Email Udskriv PDF

Formandens Årsberetning 2009.

Årsberetning 2009

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningen hørende ejendomme, samt at forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanen nævnte fælles friarealer, parkeringspladser, private veje og stier samt andre fælles anlæg, efterhånden som disse arealer færdiggøres.

Nørre Lindbjerg vejen

Vi har fået en ny flot og udvidet vej ved Nørre Lindbjerg.
Desværre synes vi den har nogle mangler omkring det trafiksikkerhedsmæssige, idet de bump der er lagt ikke er tilstrækkelig hastighedsdæmpende.
Vi har arbejdet på af få bumpene ændret, forhøjet og gjort mere hastighedsnedsættende, men kommunen har udmålt dem – og de overholder normerne, og kan ikke kræves ændret.

Sidste år blev aftalt en forsøgsordning på 6 måneder, med vejåbning af Buskvejen i begge retninger.
Der er gået godt og vel 6 måneder, og foreløbig har ingen klaget eller ønsket vejen lukket igen – så umiddelbart er dette gode tegn.

Vedligeholdelse af de grønne områder

Vi har brugt mange ressourcer på de grønne områder, men det er også et væsentligt element i helheds indtrykket af vores villaområde.

Vi holder en høj standard på vedligeholdelsen af de grønne områder, og over de seneste par år har vi fået renoveret og ryddet de 3 skovområder – så de fremtræder pæne, imødekommende og velplejede, og har de bedste muligheder for vækst og for at gøre vores område så naturskønt som muligt.
Resultatet taler for sig selv, og hvis I ikke allerede har kikket forbi eller ind i områderne – så synes jeg I skulle gøre jer den fornøjelse.

Den gl. have er også blevet forskønnet, og træerne er blevet topbeskåret – så dette areal også fremtræder velplejet og vedligeholdt, og har de bedste mulige vækstbetingelser.

Sidste år søgte den omkostningsbevidste bestyrelse om bidrag fra DanBoligs forskønnelsespris (lokalspirepris) – en pulje hvor man kan søge op til 20.000 kr. til områdeforskønnelse, men som vi desværre fik afslag på, til trods for et flot og præsentabelt materiale, og en masse gode argumenter.
Vi mente afslaget måtte være en fejl, og gav vores ansøgning endnu et løft, og sendte en ny ansøgning.
Desværre var vores projekt heller ikke i år blandt dommerkomiteens valg, så vi parkerer yderligere ansøgninger.

Vi har stadig store problemer med henkastning af affald i den gl. have, samt ved skovarealerne ved Sønder Lindbjerg/Søndertorp.
Vi bruger rigtig mange penge på vedligeholdelsen af områderne, og så er det absurd der smides affald af vores egne grundejere, hvor nogle finder det nemmest.
Vi har containere flere gange årligt, til at afhjælpe problemet i de største haveaffaldsperioder – men holdningen til det almindelige ugentlige affald skál forbedre, og det har vi alle sammen en interesse i at medvirke til.

Helt aktuelt, så har vi gennem de seneste måneder ført en dialog med Herning Kommune og Miljø-Team om skraldebilernes færdsel i vores område.
Vores område ødelægges af skraldebilerne, der kører hensynsløst – uden hensyn til hverken flise-arealer eller græsområder.
Det arbejder vi på at finde en løsning omkring, og i den nærmeste fremtid afholdes et møde i vores område med de involverede parter – med deltagelse af Erik Dinesen.

Fyrværkeri

Igen igen i år har fyrværkeri-arrangementet været en succes, og rigtig mange beboere mødte op for at se på og ønske hinanden godt nytår – en rigtig god tradition.
Champagne og slik er også blevet en fast menu – og næsten alt blev udsolgt på rekordtid.

Hjemmeside

Vi arbejder fortsat på at udbygge og forbedre hjemmesiden. Bestyrelsen benytter den alt det vi kan, og flest mulige oplysninger vil blive tilgængelig på hjemmesiden – ligesom en række informationer vil blive publiceret via hjemmesiden.

Generelt

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for det behagelige samarbejde, og det arbejde de har udført i løbet af året.
Der har været en god fordeling af opgaverne, og alle har udvist både flid og interesse for det arbejde der skal gøres og udføres for at vores forening kan fungere bedst muligt.

Herning d. 20. marts 2009

Bestyrelsen

Palle Jensen-Vinstrup Anne Lægaard Bindslev Bjarke Stagstrup
(formand) (næstformand) (kasserer)

Erik Dinesen Susanne R. Nilsson
(vej- og områdeansvarlig) (sekretær)

 

Senest opdateret: Fredag, 28. september 2012 19:14