www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

20200517 - Bestyrelsesmøde 17 Maj 2020

Email Udskriv PDF

Dagsorden for mødet 17/5


Deltagere; Rie, Lisbeth, Lars og Susanne


  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

- ok, bortset fra, at vi ikke har fået afholdt generalforsamling. Lars og Lisbeth har været til møde i banken og fået investeret noget af vort indestående i investeringsbeviser, så vi ikke skal betale negative renter.


  1. Status på grønne områder

Rie har søgt om regulering af rågebestanden i Den gamle have og har fået afslag, da der skulle søges på en lidt anden måde. Hun søger igen – heldigvis er der vist ingen besatte reder i området – ej ditto på Sønder Lindbjerg ved børnehaven – i hvertfald ikke nogen, der pt har generet.

Græsslåning går fint med slåning af de områder og gange, der er aftalt. Der er beskåret grene ved den gamle have ud i mod vejen, der går fra Gjellerup mod Ikast, da grene nåede ned og slog f.eks. imod bussen, når den kørte på vejen.


  1. Regnskab og status på kontingent

Der mangler i skrivende stund 6 indbetalinger på kontingent. Der er deadline for rykkere på disse til d. 20.5 – derefter bankes der på døren hos de respektive, der ikke har betalt. Flot arbejde, Lisbeth.

Vi har pt. Indestående 381K på foreningskonto og 30K på driftskonto iht. Vedtægerne må der kun stå 50K på driftskonto, derfor har Lisbeth fået lavet fuldmagt, som er skrevet under af Lars til, at hun må flytte penge fra foreningskonto til driftskonto efter behov.


  1. Ny planlægning af generalforsamling

Vi afventer d. 8/6 og sikrer, at der åbnes op for flere mennesker (30-50) – og vil afholde generalforsamling ultimo august. Vi har brug for et sted at være og ved ikke, om Hall´n eller andre steder åbner op i juni.


  1. Eventuelt

Rie har fået henvendelse fra grundejer på Nørre Lindbjerg, der gerne vil have undersøgt, om ikke, der er tinglysning/servitut om, at der skal være et læbælte i mellem villaejerne og andelsboligforeningen på Nørre Lindbjerg. Samt om, det er ok, at de huse, der grænser op til marken mod nord må disponere over det lille stykke jord, der måtte være i mellem stien og marken. Vi har vendt dette og det må være grundejeren, der har interesse i at finde ud af dette, der  må tage kontakt til kommunen – hvis kommunen ønsker, at det er grundejerforeningen, der henvender sig, må vi tage det op igen.

Rie bliver ved med at få spammails sendt til hende via Grundejerforeningens mail – Lars kigger på det igen.

  1. Næste bestyrelsesmøde

D. 22.6 kl. 19.00 hos Lars.


Senest opdateret: Mandag, 22. juni 2020 19:07