www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

20200622 - Bestyrelsesmøde 22 Juni 2020

Email Udskriv PDF

Dagsorden for best. møde 22/6 kl 19,00 hos Lars – Grundejerforeningen Østertorp, Nørre og Sønder Lindbjerg


  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Alle kontingenter er betalt på nær af en, hvor huset nu er blevet solgt og ejendomsmægler vil opkræve beløbet ved overtagelse af huset. Godt arbejde, Lisbeth med at få alt betalt inden sommerferien.


  1. Status på grønne områder

Græsslåning bærer præg af, at der ikke slås så ofte. Lars har kontaktet Herning Kommune mht. deres pligt med at slå de steder, hvor de skal – og han har fået svaret, at der ikke vedligeholdes pga. Corona-krisen (om det er fordi, der ikke er mandskab på arbejde eller pga. mgl. Penge i kassen, ved ingen), derfor har grundejerforeningen været nødsaget til at be´ vores gartner om at slå græsset de steder, som er Herning Kommunes ansvarsområde. Lars vil kontakte dem igen for at få et svar på, om opgaven udføres fra d.d. – i og med, at det jo ikke kan være rigtigt, at grundejerne skal betale for, at Herning Kommune har hjemsendt personale i Coronakrisen.

3 træer er fældet af grundejer fra Søndertorp i den nederste skov iht. Aftale med Rie. Træerne var gået ud og kunne være i fare for at vælte i kommende storme. Grundejeren har ryddet op efter træfældning. Gartneren har haft svær ved at slå græsset ved børnehaven på Lindbjerg, da institutionen startede op igen efter Coronanedlukningen, i og med, at de havde sat bånd op omkring den lille skov ved børnehaven – nogle af børnene startede med at være på dette område – misforståelsen om, at gartneren godt kunne slå græsset trods bånd.

Det anmodes, om, at grund/andelsbolig/ejerlejlighedsejere fjerner ukrudt på det område, der er ud for ens indgang/indkørsel, om det er et fortov, et vejtræ eller andet. Der er steder, hvor der er en del ukrudt, som sagtens og i løbet af en time kan rykkes op og gøre stedet pænt.


  1. Regnskab og status på kontingent

Alle kontingenter er som nævnt betalt. Lisbeth er kontaktet af ejendomsmægler om to nye salg i området. Ejendomsmægler vil henvise til Grundejerforeningens hjemmeside.

  1. Ny planlægning af generalforsamling

27/8- kl. 19.00 i Hammerum-Gjellerup Hall´n – Susanne booker lokale og vand/øl – i skrivende stund afventer jeg Cafe Lindbjerg.


5. Eventuelt

6. Næste bestyrelsesmøde

 

27/8 – kl. 18.00


Senest opdateret: Torsdag, 30. Juli 2020 20:00