www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen

20201208 - Bestyrelsesmøde 8 December 2020

Email Udskriv PDF

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforening; Østertorp, Sønder og Nørre Lindbjerg d. 8/12.2020

Deltagere; Lars, Rie, Lisbeth, Ole og Susanne


 1. Status på økonomi

Der er pt et overskud på ca. 5.000,- - der mangles dog stadig en faktura fra IP Anlæg mht. græsslåning, forventet underskud på ca. 15-17.000,- - når vi mødes til næste bestyrelsesmøde, har Lisbeth regnskab og forslag til budget med.


 1. Evaluering på general forsamlingen

Opflg. På punkter fra generalforsamlingen; græsslåning, fart på Sdr. Lindbjerg og hjertestarter. Se punkter forneden.


3. Status grønne områder, samt gennemgang af hvad Rie og jeg har erfaret via en fælles gåtur i området sammen med Herning Kommune


Input fra mail fra Herning Kommune; grøn mand;

Hej Lars.

Tak for et godt møde i dag, og mange tak for rundturen i jeres fine område.

Vi har lavet følgende aftaler.

 1. Vi har aftalt at vi selvfølgelig skal klippe græsset langs Østertorp stamvej. Den vil blive klippet i samme tidsinterval som græsset vi klipper i området.

 2. Den offentlige trampesti i græsset, langs læbæltet mod øst, er der et ønske om at få skåret grene længere ind mod stammerne. Vi kan ikke køre der pt. Men vi satser på at arbejdet kan udføres før græsklipnings sæsonen starter op i 2021.

 3. Så var der nogle udfordringer med et par store træer mod cykelstien ved daginstition. Det blev aftalt at grundejerforeningen tager kontakt til den ene lodsejer, og Herning kommune beskære det træ mod daginstitionens skur.

Der var lidt vedr. noget belægning ved nogle træer, det er lavet, og ser rigtig godt ud. Der var lige et lille hængeparti, på den sydlige del af Østertorp, det følger jeg op på.


Udover ovenstående sagde den grønne HK-mand, at vi har et pænt og velholdt område. Og virkelig positivt, at HK har taget ovenstående mangler til sig, så vi til næste forår og sommersæson forhåbentlig kan se endnu flere forbedringer. Der er endvidere udbedret fortove på Sønder Lindbjerg – en del andelsboligforeninger i området har også rettet henvendelse til HK omkring dette. HK nævnte på gåturen, at vejtræerne på Østertorp og Nørre Lindbjerg måske skal tjekkes om de skal beskæres i forhold til, at skraldebiler og andre brede biler kan komme forbi. Bestyrelsen kigger på dette – og får gartneren til at beskære omkring tidsrummet ved containernedsætning til påske 2021. Vi henstiller til, at grundejerne ikke bruger læbæltet mod øst, den gamle have eller de små skove ved børnehaven og syd herfor til at ”opbevare/smide” haveaffald i.


 1. Fart sdr. Lindbjerg - tiltag Herning Kommune

Efter grundejerforeningen har haft kontakt til miljø og teknik, som har med vejene at gøre er der nu kommet ”ingen gennemkørsel” forbudt-skilt nord for Sønder Lindbjerg/Østertorp – om det har givet mindre gennemkørsel kan vi ikke pt se nogen effekt på. Lars rykker ”vejmanden” fra Herning Kommune og spørger også ind til, om det evt. er muligt at få et 30 km. Påbudt fartskilt (rundt skilt) i stedet for det anbefalede (firkantede skilt) på 30 km.


 1. Eventuelt

Ole har noteret sig, at der en del slitage på nogle af nummerskiltene på bla. Østertorp, så vi besluttede, at bestyrelsen vil tage en gåtur til foråret og gå rundt og se, hvad kræver noget vedligehold af skilte, træskæring, på sigt ved god økonomi blomsterkummer f.eks. på den store vendeplads. Susanne har ansøgt hos Trygfonden om hjerterstarter, vi får tilbagemelding til april. Børnehaven på Sdr. Lindbjerg har sagt, at den gerne må hænges under en af deres udhæng på børnehaven.

 1. Næste bestyrelsesmøde

 

2/2-2021