www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

20210202 - Bestyrelsesmøde 2 Februar 2021

Email Udskriv PDF

Referat af grundejerbestyrelsesmøde d. 2.2.2021


Deltagere; Lars, Ole, Lisbeth og Susanne – Rie deltog ikke grundet Corona – forsamlingsforbud


  1. Status på økonomi / Lisbeth

Vi får et lille overskud på 2.070 – afventer lige endelig revidering fra de to revisorer; Henning og Søren.

 

  1. Overlevering af Økonomi til Ole

Lisbeth har solgt sit hus og træder ud af bestyrelsen per dd. Ole tager over på kassererposten og der var gennemgang af økonomi. Aflevering af diverse mapper samt regneark. Lisbeth tager fat i Torben Olsen omkring Oles mailadresse – mht. DK Hostmasterfaktura, der kommer til TO. Lars tager fat i suppleant Michael, som indtræder i bestyrelsen i Lisbeths afgang.

 

  1. Status grønne områder / denne gang Lars da Rie har meldt afbud.

Rie har via Lars spurgt, om vi skal have indhentet to tilbud til gartnerarbejdet i 2021 – og det skal vi som ansvarlig bestyrelse. Rie har afleveret et brev til husejeren overfor børnehaven mht. beskæring af træ, der har en gren, der hænger lidt ud over cykelstien. Skal der laves forbedringer af de grønne områder. Vi afventer vores bestyrelsesgåtur i området til foråret.

  1. Generalforsamling?

Vi forsøger at afholde dette d. 24.3. – vi skal have fundet en ny revisor, da Henning Jaeger flytter til Herning – Lisbeth spørger Søren, om han ikke fortsætter og om han evt. kender en, der kan revidere sammen med ham. Derudover skal vi have fundet to nye suppleanter – evt. hvis, der er nogen, der gerne vil træde ind i bestyrelsen – kampvalg ???? Rie og Lars genopstiller. Lisbeth træder ud.

 

  1. Eventuelt

 

 

6. Næste bestyrelsesmøde d. 2.3. hos Susanne, hvor vi planlægger endelig generalforsamling og får styr på suppleanter og revisorer – samt får hilst på Michael. Derudover kan vi være nødsaget til at have en plan B i forhold til, hvis vi nu ikke kan afholde generalforsamling grundet forsamlingsforbud-Corona.


Senest opdateret: Onsdag, 10. februar 2021 17:53