www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

20210302 - Bestyrelsesmøde 2 Marts 2021

Email Udskriv PDF

Grundejerforenings bestyrelsesmøde d. 2.3.2021

 

Deltagere; Lars, Ole, Michael og Susanne – Rie var fraværende (orienteres via referater

og af Lars)

1. Pænt goddag til Michael

Michael træder ind i bestyrelsen i stedet for Lisbeth, der er fraflyttet området. Lille

introduktion til, hvad kontingent går til – hensættelse af en større del af kontingentet til

vejvedligehold – resten går reelt til de grønne områder. Præsentation af bestyrelsen; Ole

er kasserer, Lars er formand, Rie er ansvarlig for de grønne områder, Susanne sekretær

og Michael bliver næstformand. Kort briefing til Michael omkring gennemgang med

Herning Kommune og de grønne områder – samt trafikken ned igennem Sønder

Lindbjerg. Snak omkring trafikken på Sønder Lindbjerg – Lars tager fat i Herning

Kommune igen – da det stadig er lidt en udfordring omkring farten. Afventer dog lige, at

DK åbnes mere op – og trafikken passer til normale forhold.

2. Godkendelse af sidste referat

Ingen bemærkninger

3. Status på økonomi samt et regnskab skal underskrives

Alle skrev under, Lars går forbi Rie og får underskrift og scanner regnskab ind og så

kommer det til offentliggørelse på hjemmesiden. Ole laver girokort klar til omdeling efter

generalforsamlingen.

 

4. Status grønne områder

Kommune har været og skåret læbæltet mod øst for Østertorp til – samt også beskåret en

del på læbæltet nord for Nørre Lindbjerg. Gåtur kl. 11.00 søndag d. 7.3. – hvor vi går rundt

og ser, om der er nogle ting, der skal gøres i forhold til det grønne.

 

5. Generalforsamling - Der skal bla. laves en plan B mht. kontingent fastsættelse

Kort gennemgang af regnskab – der er et lille overskud på 2.070,-

Der kommer en mail ud omkring generalforsamling d. 24/3 – indkaldelse – og her vil

forslag til kontingent være 1.300,-.. for at sikre, at vi kan holde de grønne områder pæne.

Der var tilkendegivelser ved sidste års generalforsamling, at græsslåning kan være oftere,

hvilket kræver lidt ekstra økonomi.

Rie og Lars er på valg og genopstiller – Michael genopstiller som bestyrelsesmedlem. Vi

skal have fundet to suppleanter. Vi spørger alle rundt.

6. Eventuelt

Er det nødvendigt med containere tre gange om året ? Ofte bliver containerne fyldt hurtigt

og så er det til gene for dem, der ikke kan komme af med haveaffald. Kunne man i stedet

indkøbe to trailere, der kunne lejes i x antal timer for XX kr. ?

7. Næste bestyrelsesmøde

Aftales, når vi mødes til gåtur.