www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

2021052-bestyrelsesmøde 25 Maj 2021

Email Udskriv PDF

Referat af grundejerforeningsmøde d. 25.5.2021 hos Rie

Deltagere; Michael, Lars, Ole, Rie og Susanne

1. Godkendelse af sidste referat

Hvordan er trafikken mon gået på Sønder Lindbjerg? Stadig en del trafik. Lars vil be kommunen komme og lave trafikmåling kl. 7.30 til 8.00  samt 16.00-17.00 til efteråret.

 

Er bunken med grønt affald i bunden af læbæltet ved Østertorp mod øst fjernet – Ole har ikke fået talt med landmanden. Vi lader det være og sender i stedet en mail til alle grundejere om, at grønt affald IKKE skal i læbæltet og at farthastigheden på Sdr. Lindbjerg skal sættes ned.

 

Kommunen har været og skåret ind i læbæltet mod øst

 

3. Status på økonomi

 

Lisbeth er ude af bank og nemID og Ole har overtaget – han be´r os alle om at kvittere på fakturaer og overførsler – så vi er 5 par øjne på. Der er tre, der endnu ikke har betalt deres kontingent – siden mødet d. 25.5 har en betalt. Der er lagt kontingentopkrævning i folks postkasser d. 19/3 – deadline for betaling d. 23/4 – 1. rykker d. 7/5 – 2. rykker d. 17/5 og 3. rykker d. 25/5 – derefter sendes kontingentet til opkrævning via advokat. Ole vil undersøge med banken, om der er en nemmere måde at opkræve på, da nogen har indbetalt på tidl. Indbetalingskort.

 

Vi har 198K i indtægter og 14K i udgifter pt. – udgifter har været til container og at Ole skulle have adgang til banken.

4. Status grønne områder

 

Der slås pt ikke græs i bunden af Sdr. Lindbjerg pga. fugt – som vil ødelægge græsset, når plæneklipper kommer derud.

Susanne spurgte til, hvor ofte, der slås græs og det disponerer gartneren over – der er et  ønske fra en grundejer, om der kan slås græs op til weekenden (torsdag eller fredag) – Rie spørger herom. Der er kloakdæksel på Sdr. Lindbjerg 51-XXX – der klikker, når man kører over det. Ole og Lars samt Rie og Børge har besigtiget – Rie spørger gartner, om det er noget, de kan lave – ellers må vi spørge Hvolgaard, der lavede kloakkerne, da de skulle hæves lidt.

Kan vi evt. lave 3 års aftale med gartner, der evt. kan gøre det billigere – i og med, at gartner er sikret opgaven.

Lars bestiller containere til sommerferien fra d. 1/7 og 14 dage frem.

 

Vendt i bestyrelsen, om det er rimeligt, at Østertorp, Sdr. og Nr. Lindbjerg skal stå for alt græsslåning op til Vestertorp og Søndertorp – vi lader det være indtil videre.

 

5. Generalforsamling – sættes til d. 17.8. kl. 19.00 i Hammerum-Gjellerup Hall´n – Susanne har booket. Punkt på dagsorden er, at kontingent sættes til 1.300 fremadrettet og i kraft træden til 2022. Derudover skal vi have punkt på til generalforsamlingen, om der skal tømmes containere 3 gange årligt.

6. Eventuelt

7. Næste bestyrelsesmøde 10/8-2021 kl 19.30 hos Michael.