www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

20210810-bestyrelsesmøde 10 August 2021

Email Udskriv PDF

Referat af grundejerbestyrelsemøde d. 10.8.2021

Deltager: Michael, Ole, Lars og Susanne – Rie var ferieforhindret

Godkendelse af sidste referat;Trafikken på Sønder Lindbjerg – Lars tager fat i kommunen. Læbæltet øst for Østertorp slåes ikke af kommunen – Lars tager fat i respektive. Bestyrelsen finder det ok med antal af græsklipninger i sommerhalvåret – antallet behøver ikke at øges. Susanne tjekker om kloakdæksel ud for Sønder Lindbjerg 51-53 er udbedret.

Status på økonomi;Der står 187K på driftskonto. Der manglede to kontingentbetalinger – som begge blev overdraget til advokat. De er nu betalt. Vi bliver belastet med advokatfaktura for inddrivelsen.

Generalforsamling; Reminder omkring generalforsamling sendt d. 10/8. To forslag er indkommet. Reduktion af containere fra 3 til 2 om året – forår og efterår – samt kontingentforhøjelse fra 1.100,- til 1.300,- .

Henning Neldeberg stopper som revisor –  da han er flyttet fra Gjellerup. Vi skal have fundet erstatning.

Henning Christiansen, revisorsuppleant ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen ligger hovedet i blød med 1-2 yderligere emner.

Evt. Defekt gadelampe på Sønder Lindbjerg 98 – Lars tager fat i ejer og får styr på, hvilken lampe, det er og det udbedres af Hammerum El med faktura til grundejerforeningen.